• شبکه های اجتماعی ما

تقویم نمایشگاههای داخلی ایران و تقویم نمایشگاههای بین المللی

تاریخ شروع:

سه شنبه, بهمن 23, 1397

تاریخ پایان:

جمعه, بهمن 26, 1397

استان برگزار کننده:
آدرس:
تهران خیابان نیاوران- بیـن سه راه یاسر و خیابان مژده- پلاک 329- طبقه دوم غربی- واحد١٢ کدپستی:1979983365

تاریخ شروع:

سه شنبه, بهمن 23, 1397

تاریخ پایان:

جمعه, بهمن 26, 1397

استان برگزار کننده:
آدرس:
تهران خیابان نیاوران- بیـن سه راه یاسر و خیابان مژده- پلاک 329- طبقه دوم غربی- واحد١٢ کدپستی:1979983365

تاریخ شروع:

سه شنبه, بهمن 23, 1397

تاریخ پایان:

جمعه, بهمن 26, 1397

استان برگزار کننده:
آدرس:
تهران خیابان نیاوران- بیـن سه راه یاسر و خیابان مژده- پلاک 329- طبقه دوم غربی- واحد١٢ کدپستی:1979983365

تاریخ شروع:

سه شنبه, بهمن 23, 1397

تاریخ پایان:

جمعه, بهمن 26, 1397

استان برگزار کننده:
آدرس:
تهران خیابان شهید کلاهدوز- خیابان مطهری- پلاک 6- واحد 22 کدپستی:1939814949

تاریخ شروع:

سه شنبه, بهمن 23, 1397

تاریخ پایان:

جمعه, بهمن 26, 1397

استان برگزار کننده:
آدرس:
تهران خیابان شهید کلاهدوز- خیابان مطهری- پلاک 6- واحد 22 کدپستی:1939814949

تاریخ شروع:

شنبه, بهمن 13, 1397

تاریخ پایان:

سه شنبه, بهمن 16, 1397

استان برگزار کننده:
آدرس:
تهران بلوار میرداماد- نرسیده به خیابان ولی عصر- خیابان نور- پلاک 12- طبقه اول- واحد 5 کدپستی:1968915333

تاریخ شروع:

شنبه, بهمن 13, 1397

تاریخ پایان:

سه شنبه, بهمن 16, 1397

استان برگزار کننده:
آدرس:
تهران بلوار میرداماد- نرسیده به خیابان ولی عصر- خیابان نور- پلاک 12- طبقه اول- واحد 5 کدپستی:1968915333

تاریخ شروع:

شنبه, بهمن 13, 1397

تاریخ پایان:

سه شنبه, بهمن 16, 1397

استان برگزار کننده:
آدرس:

تاریخ شروع:

چهارشنبه, بهمن 3, 1397

تاریخ پایان:

شنبه, بهمن 6, 1397

استان برگزار کننده:
آدرس:
تهران بزرگراه چمران- محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران- سالن 5- طبقه منفی 1 کدپستی:1999613954

تاریخ شروع:

چهارشنبه, بهمن 3, 1397

تاریخ پایان:

شنبه, بهمن 6, 1397

استان برگزار کننده:
آدرس:
تهران خیابان نیاوران- بیـن سه راه یاسر و خیابان مژده- پلاک 329- طبقه دوم غربی- واحد١٢ کدپستی:1979983365

تاریخ شروع:

جمعه, دى 21, 1397

تاریخ پایان:

دوشنبه, دى 24, 1397

استان برگزار کننده:
آدرس:
خراسان رضوی بلوار آموزگار- نبش آموزگار 17- پلاک 126 کدپستی:9188136933

تاریخ شروع:

جمعه, دى 7, 1397

تاریخ پایان:

دوشنبه, آبان 7, 1397

استان برگزار کننده:
آدرس:
تهران خیابان ولیعصر- نرسیده به میرداماد- خیابان دامن افشار- پلاک 49- طبقه پنجم- واحد 28 کدپستی:1969765186