برای دسترسی سریعتر به بهترین آگهی ها، وارد سیستم شوید. اگر حساب ندارید اینجا را کلیک کنید.

نمایشگاه بین المللی اصفهان

مطالب   اصفهان   53 بازدید کد: K4w9aAOdvMR

موقعیت: اصفهان


محل دائمی برگزاری نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان در آبانماه 1399 به بهرهبرداری رسید. کارشناسان و متخصصان صنعت نمایشگاهی اعتقاد دارند که این نمایشگاه استانداردترین و بهروزترین سایت نمایشگاهی در کشور به شمار میرود و زیرساختهای قدرتمندی را برای برگزاری رویدادهای نمایشگاهی ایجاد کرده است. این نمایشگاه در منطقه روشندشت اصفهان ساخته شده و به لحاظ دسترسی در حلقه چهارم ترافیک شهری قرار دارد.

موقعیت این نمایشگاه موجب همجواری و نزدیکی به چندین پروژه بزرگ از جمله اصفهان سیتیسنتر سالن اجلاس بینالمللی اصفهان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان میدان مرکزی میوه و تره بار راهآهن فرودگاه شهید بهشتی شهر رویاها منطقه گردشگری شرق اصفهان و رودخانه زایندهرود شده است.