چگونه در نمایشگاه تهران کارت تردد خودرو بگیریم

فرصت مجاز جهت ارسال مدارک ۳ روز قبل از شروع ساخت و ساز هر نمایشگاه می باشد.

فرم ارسال مدارک جهت صدور کارت تردد خودرو به نمایشگاه ویژه مدیران شرکت های عضو و یا نماینده تام الاختیار که در فرم ۱۰۲ ذکر گردیده است. این کارت برای تردد در محیط رینگ نمایشگاه صادر میشود و مدت اعتبار آن فقط برای ایام ساخت و تخریب یک نمایشگاه است. جهت ارسال حتما از مدارک مورد نیاز اسکن (عکس با گوشی موبایل مورد قبول نمی باشد) با حجم پایین تهیه و ارسال گردد.

جهت دریافت و ثبت نام به لینک زیر مراجعه کنید :

ثبت نام کارت تردد خودرو

نظرات

mood_bad
  • هیچ نظری وجود ندارد.
  • chat
    ارسال نظر