اتمام زمان ثبت نام مرحله اول گواهینامه غرفه سازی

با توجه به اتمام زمان ثبت نام مرحله اول گواهینامه غرفه سازی مطابق دستورالعمل جدید در تاریخ ۳۱ خرداد ماه، با هماهنگی انجام شده با حراست و نماینده طراحی و معماری داخلی شرکت سهامی تعداد ۱۶۱ شرکت دارای گرید سابق که در سامانه ثبت نام ننموده اند، از انجام فعالیت غرفه سازی در سایت نمایشگاه بین المللی تهران محروم گردیده و امکان دریافت مجوز فعالیت در این محل را از تاریخ ۱ تیرماه ۱۳۹۸ از طریق سامانه جامع غرفه سازی نخواهند داشت.

همچنین دوستانی که مرحله اول خود را تکمیل کرده اند ، مطابق رای و صورت جلسه کمیته راستی آزمایی شرکت سهامی تا تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۸ مهلت خواهند داشت تا مدارک مورد نیاز را از طریق سامانه جامع غرفه سازی تکمیل و ارسال نمایند.

نظرات

mood_bad
  • هیچ نظری وجود ندارد.
  • chat
    ارسال نظر